1. Home
  2. Produkty i usługi
  3. Skrzynki email
  4. Ustawienia skrzynek pocztowych

Ustawienia skrzynek pocztowych

Poniżej znajdziesz ustawienia serwerów w pocztowych w przypadku konieczności wprowadzenia ustawień ręcznie:

Ustawienia serwerów

Serwer IMAP: mail.o-it.pl
Port: 143
Szyfrowanie: STARTLS

Serwer POP3: mail.o-it.pl
Port: 110
Szyfrowanie: STARTLS

Serwer SMTP: mail.o-it.pl
Port: 587
Szyfrowanie: STARTLS

Dostęp do poczty z poziomu przeglądarki:

Dostęp do klienta pocztowego jest dostępny z poziomu przeglądarki internetowej pod adresem:

https://poczta.o-it.pl

Zalecamy korzystanie z Roundcube

https://webmail.o-it.pl/

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?