1. Home
  2. Produkty i usługi
  3. Skrzynki email
  4. Jak ustawić skrzynkę pocztową w systemie Android?

Jak ustawić skrzynkę pocztową w systemie Android?

Aby ustawić konto pocztowe w domyślnym kliencie pocztowym w systemie android, należy uruchomić aplikację o nazwie „Poczta”

 

Następnie wpisujemy swoje dane logowania. Jeśli jesteście Państwo klientami usługi pocztowej oferowanej przez OpenIT, protokołem który powinien obsługiwać konto pocztowe jest IMAP .

 

Następnie wybieramy opcję zaloguj i przechodzimy do konfiguracji konta w aplikacji. Jeśli jesteście Państwo klientami usługi pocztowej oferowanej przez OpenIT, nazwa użytkownika jest taka sama jak adres e-mail (widać to na poniższym obrazku) a porty, nazwy serwerów poczty przychodzącej i wychodzącej oraz rtyp zabezpieczeń są jak na poniższym obrazku. W przypadku, gdy korzystacie Państwo z usługi pocztowej innego dostawcy, a domyślne dane konfiguracyjne nie umożliwią poprawnego zalogowania się do konta pocztowego,  należy skontaktować się z dostawcą usługi w celu ustalenia poprawnych danych.

 

 

I to wszystko. Poprawne wypełnienie pól konfiguracyjnych umożliwi pełen dostęp do zasobów oraz możliwości konta pocztowego.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?