1. Home
  2. Produkty i usługi
  3. Skrzynki email
  4. Jak znaleźć hasło pocztowe w Thunderbird?

Jak znaleźć hasło pocztowe w Thunderbird?

Hasło pocztowe, które jest potrzebne np. do ustawienia autorespondera można podejrzeć w kliencie pocztowym w następujący sposób:

  • W prawym górnym rogu rozwiń menu i otwórz „Opcje”
  • W oknie opcji przejdź do zakładki „Bezpieczeństwo”.

  • W zakładce „Bezpieczeństwo” przejdź do zakładki „Hasła”

  • W zakładce „Hasła” kliknij przycisk „Zachowane hasła”

  • Zobaczysz okno dialogowe „Zachowane dane logowania”. Kliknij „Wyświetl hasła”

 

  • Potwierdź wyświetlenie hasła.
  • Zobaczysz swoje hasło w kolumnie „Hasło”

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?