Ustawienia adresów serwerów pocztowych

Poniżej znajdziesz ustawienia serwerów w pocztowych w przypadku konieczności wprowadzenia ustawień ręcznie:

Serwer IMAP: mail.o-it.pl
Port: 143
Szyfrowanie: STARTLS

Serwer POP3: mail.o-it.pl
Port: 110
Szyfrowanie: STARTLS

Serwer SMTP: mail.o-it.pl
Port: 587
Szyfrowanie: STARTLS

Dostęp do poczty przez www

https://poczta.o-it.pl

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?