Jak zalogować się do poczty OpenIT?

Aby zalogować się do poczty OpenIT:

  1. Przejdź na stronę http://poczta.o-it.pl
  2. Wybierz dowolnego klienta pocztowego spośród wybranych
  3. Podaj login i hasło

Jeśli nie pamiętasz hasła, skontaktuj się z administratorem serwera.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?