Jak ustawić automatyczną odpowiedź na maila? (autoresponder)

  1. Przejdź na stronę http://poczta.o-it.pl
  2. Wybierz ikonę panelu klienta ISP:
  3. Zaloguj się do panelu korzystając z adresu email i hasła dla którego chcesz ustawić autoresponder
  4. Wybierz z menu kontekstowego „Autoresponder”
  5. Wypełnij formularz podając temat wiadomości, treść, zaznacza „Uruchom autoresponder” oraz podaj zakres daty i czasu w którym ma obowiązywać.
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?