Jak uruchomić połączenie VPN?

Aby korzystać z zasobów firmowych, należy uprzednio połączyć się do firmy przy pomocy szyfrowanego połączenia VPN. Aby to wykonać, należy uruchomić aplikację „OpenVPN”. Skrót do aplikacji znajduje się na Pulpicie

Po uruchomieniu aplikacji, w zasobniku systemowym koło zegara systemowego pojawi się ikona połączenia:

Klikając prawym przyciskiem myszy na ikonę połączenia, należy wybrać polecenie „Połącz”, aby połączyć się do firmy:

Po zalogowaniu, połączenie VPN zostanie ustanowione.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?